Privaatsuspoliitika

Mina, Mariana Danil, hindan kõrgelt oma klientide privaatsust ja olen võtnud endale kohustuse kaitsta enda klientide õigust konfidentsiaalsusele. Alljärgnev privaatsuspoliitika käsitleb kliendi andmete töötlemisega seonduvat informatsiooni.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Kogun isikuandmeid kodulehel oleva broneerimisvormi kaudu, et tagada kliendi ees võetud kohustuste täitmist. Kliendi isikuandmetena käsitlen järgmisi kontaktandmeid:
• Kliendi nimi
• Telefoninumber
• E-posti aadress

Andmete kasutamine ja muutmine
Isikuandmeid kasutan broneeringute haldamiseks ja klientidega suhtlemiseks, et tagada kliendi jaoks võimalikult mugav ja kvaliteetne teenus. Kliendil on õigus enda andmeid muuta ja kustutada, andes sellest mulle teada e-maili teel.

Isikuandmete kaitsmine
Käsitlen isikuandmeid konfidentsiaalselt. Rakendan kõiki ettevaatusabinõusid ja seadusest tulenevaid kohustusi, et kaitsta oma klientide isikuandmeid. Juurdepääs andmetele on ainult selleks volitatud isikutel. Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, palun minuga ühendust võtta. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Küsimuste korral või lisainfo saamiseks palun pöörduge: mariana.danil@gmail.com.